Retningslinjer & Sikkerhedsregler

Retningslinjer:

 

 • Al ridning på LF- Hestesportscenters område sker på eget ansvar

 • Ridecentret er åbent fra 7.00 til 22.00 på hverdage og kl. 8.00 til 22.00 i weekender og på helligdage

 • Der må løsspringes fra kl. 12.00 -14.00 og springes fra kl.14.00-16.00 i ridehuset på lørdage

 • Efter endt ridning i ridehuset opsamles klatter. Trillebøren på gangen benyttes til dette

 • Der rides venstre mod venstre

 • Hvis der er mange ryttere der benytter ridehuset samtidig, bestemmer den ældste rytter rideretningen

 • Ridehus/ridebane er lukket ved holdundervisning

 • Af- og påstigning sker på midten eller fra rampen

 • Afskridtning foregår inden for hovslaget og ikke ved siden af hinanden.

 • Undervisere udefra er ikke tilladt med mindre det er et planlagt weekendkursus

 

 Sikkerhedsregler 

 

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning

 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten, dvs. ingen sandaler, åbne sko, bare fødder mm.

 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

 • Ingen fører hesten uden trense eller træktov

 • Der løbes eller råbes ikke i nærheden af hesten

 • Der rykkes/flås/saves ikke i hestens mund med biddet

 • Der anvendes ikke pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

 • Ingen anvender sporer uhæmmet

 • Der ryges ikke i stalden eller ridehuset samt ved halm- og hø-opbevaring eller i umiddelbar nærhed heraf

 • Al leg er strengt forbudt i halmhuset og ved/på wrapballerne

 

Stald

 

 • Heste på striglepladserne skal være under opsyn

 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

 • Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden

 • Løb og råben er ikke tilladt i stalden

 • Ryttere under 18 år skal bruge hjelm ved opsadling

 • Vi opfordrer til, at hesten står med grime i boksen. Heste med grime er nemmere at få ud i tilfælde af brand

 • Opsadlingspladserne kan benyttes af ryttere med facilitetskort, hvis det ikke er gene for rideskolen og dog ikke ved arrangementer 

 • Ingen fremmede heste i selve stalden eller i boksene medmindre det er aftalt med Louise

 • Der må ikke gives godbidder til hestene ved opsadlingspladserne, da dette kan give uro og farlige situationer

 

Fold

 

 • En person må kun føre en hest ad gangen til og fra folden, undtaget er personalet 

 • Heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og træktov

 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar

 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil

 • Ryttere under 18 år benytter ridehjelm når der trækkes heste til og fra fold

 • Ingen heste efterlades alene på fold

 

Ridehus/ridebane

 

 • Alle skal benytte en sikkerheds godkendt ridehjelm ved ridning på LF Hestesportscenter

 • Personer under 18 år må kun springe hvis der er en tilstede over 18 år

 • Alle under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest ved springning

 • Ved ridning skal der benyttes fodtøj med hæl, langskaftet eller leggings

 • Håndtering af hestene skal ske med lukket fodtøj

 • Springning kan ske i det afsatte tidsrum og ellers kun såfremt det meddeles og accepteret af de øvrige ryttere. springene sættes på plads straks efter brug.

 • Longearbejde henvises til lille hal, i vinterhalvåret, hvis der max. er 4 på banen, og ALLE accepterer dette

 • Der gøres opmærksom på at man kommer ind i ridehusene ved at råbe “Jeg åbner”

 • Ryttere under 18 år med ryttermærke 3 eller tilsvarende viden, må gerne benytte ridehal/ridebane dog skal man være min. 2 personer tilstede. 

 

Ridning i grusgraven

 

 • Alle der springer skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm og vest

 • Der skal være en person over 18 år tilstede ved springning

 • Der skal tages hensyn til dyr og andre brugere af grusgraven

 • Ridning i grusgraven sker på eget ansvar

 • Ryttere med ryttermærke 3 eller tilsvarende viden, må gerne benytte grusgraven dog skal man være min. 2 personer tilstede

 

Ridning i terræn og på vej

 

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen

 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter

 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken

 • Det anbefales at man ikke rider ud alene og at man har en telefon med

 • Ryttere under 18 år må ikke ride tur alene 

 • Ryttere med ryttermærke 3 må gerne ride i terrænet, dog min. 2 personer. Der gives besked til en voksen hvor man rider hen og forventet hjemkomst. 

 • Rideskoleponyer/heste må ikke ride i terrænet uden en ledsager over 18 år

 

 For yderligere oplysninger eller spørgsmål, kontakt formand for LFH Rideklub eller ejer Louise Jørgensen. 

Med venlig hilsen

LFH Rideklub

LF-Hestsportscenter

LF-Hestesportscenter

Rågelundevej 24

4892 Kettinge