Vi tilbyder

Medlem af LFH Rideklub

Medlem af LFH Rideklub

Priserne pr. halvår:                      

Junior (0-17 år): kr. 200    
Senior (fra 18 år): kr. 250    
Passiv: kr. 150     

LFH Rideklub har sin egen hjemmeside: www.LFH-Rideklub.dk

Betalingsmåneder: 1. januar og 1. juli.

Hvis du er opstalder, går til ridning på LF Hestesportscenter eller ønsker at være med til arrangementer, arrangeret af rideklubben, så kræver det et medlemskab af LFH Rideklub. 

Vi er en klub med en masse gode ideer. Som klub nyder vi alle de gode faciliteter, både indendørs og udendørs. Vores arrangementer spænder vidt, og henvender sig til alle hesteinteresserede. Vi afholder både dressur-, spring-, military, breddeaktiviteter og ringridning.

 • For at have hest opstaldet eller gå til ridning på LF-Hestesportscenter, kræver det et medlemskab af LFH Rideklub.
 • Deltagelse i klubbens aktiviteter og arrangementer kan først finde sted, når kontingent er betalt. 
 • Der kræves medlemskab for at benytte klubbens faciliteter.
 • Udmeldelse af et rideskolehold er ikke automatisk udmeldelse af LFH Rideklub. Ønsker man ikke længere at være medlem af klubben, skal medlemskabet opsiges efter nedenstående retningslinjer. 
 • Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. januar og 1. juli.
 • Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 
 • For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. 
 • Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. 
 • Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. 
 • Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. 
 • Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

LF-Hestsportscenter

LF-Hestesportscenter

Rågelundevej 24

4892 Kettinge