Retningslinjer og sikkerhedsregler

Retningslinjer:

 

 • Al ridning på LF- Hestesportscenters område sker på eget ansvar
 • Ridecentret er åbent fra 7.00 til 22.00 på hverdage og kl. 8.00 til 22.00 i weekender og på helligdage
 • Der må løsspringes fra kl. 12.00 -14.00 og springes fra kl.14.00-16.00 i ridehuset på lørdage
 • Efter endt ridning i ridehuset opsamles klatter. Trillebøren på gangen benyttes til dette
 • Der rides venstre mod venstre
 • Hvis der er mange ryttere der benytter ridehuset samtidig, bestemmer den ældste rytter rideretningen
 • Ridehus/ridebane er lukket ved holdundervisning
 • Af- og påstigning sker på midten eller fra rampen
 • Afskridtning foregår inden for hovslaget og ikke ved siden af hinanden.
 • Undervisere udefra er ikke tilladt med mindre det er et planlagt weekendkursus

 

 Sikkerhedsregler 

 

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten, dvs. ingen sandaler, åbne sko, bare fødder mm.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører hesten uden trense eller træktov
 • Der løbes eller råbes ikke i nærheden af hesten
 • Der rykkes/flås/saves ikke i hestens mund med biddet
 • Der anvendes ikke pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
 • Der ryges ikke i stalden eller ridehuset samt ved halm- og hø-opbevaring eller i umiddelbar nærhed heraf
 • Al leg er strengt forbudt i halmhuset og ved/på wrapballerne

 

Stald

 

 • Heste på striglepladserne skal være under opsyn
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden
 • Løb og råben er ikke tilladt i stalden
 • Ryttere under 18 år skal bruge hjelm ved opsadling
 • Vi opfordrer til, at hesten står med grime i boksen. Heste med grime er nemmere at få ud i tilfælde af brand
 • Opsadlingspladserne kan benyttes af ryttere med facilitetskort, hvis det ikke er gene for rideskolen og dog ikke ved arrangementer 
 • Ingen fremmede heste i selve stalden eller i boksene medmindre det er aftalt med Louise
 • Der må ikke gives godbidder til hestene ved opsadlingspladserne, da dette kan give uro og farlige situationer

 

Fold

 

 • En person må kun føre en hest ad gangen til og fra folden, undtaget er personalet 
 • Heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og træktov
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar
 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil
 • Ryttere under 18 år benytter ridehjelm når der trækkes heste til og fra fold
 • Ingen heste efterlades alene på fold

 

Ridehus/ridebane

 

 • Alle skal benytte en sikkerheds godkendt ridehjelm ved ridning på LF Hestesportscenter
 • Personer under 18 år må kun springe hvis der er en tilstede over 18 år
 • Alle under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest ved springning
 • Ved ridning skal der benyttes fodtøj med hæl, langskaftet eller leggings
 • Håndtering af hestene skal ske med lukket fodtøj
 • Springning kan ske i det afsatte tidsrum og ellers kun såfremt det meddeles og accepteret af de øvrige ryttere. springene sættes på plads straks efter brug.
 • Longearbejde henvises til lille hal, i vinterhalvåret, hvis der max. er 4 på banen, og ALLE accepterer dette
 • Der gøres opmærksom på at man kommer ind i ridehusene ved at råbe “Jeg åbner”
 • Ryttere under 18 år med ryttermærke 3 eller tilsvarende viden, må gerne benytte ridehal/ridebane dog skal man være min. 2 personer tilstede. 

 

Ridning i grusgraven

 

 • Alle der springer skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm og vest
 • Der skal være en person over 18 år tilstede ved springning
 • Der skal tages hensyn til dyr og andre brugere af grusgraven
 • Ridning i grusgraven sker på eget ansvar
 • Ryttere med ryttermærke 3 eller tilsvarende viden, må gerne benytte grusgraven dog skal man være min. 2 personer tilstede

 

Ridning i terræn og på vej

 

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken
 • Det anbefales at man ikke rider ud alene og at man har en telefon med
 • Ryttere under 18 år må ikke ride tur alene 
 • Ryttere med ryttermærke 3 må gerne ride i terrænet, dog min. 2 personer. Der gives besked til en voksen hvor man rider hen og forventet hjemkomst. 
 • Rideskoleponyer/heste må ikke ride i terrænet uden en ledsager over 18 år

 

 For yderligere oplysninger eller spørgsmål, kontakt fomand for LFH Rideklub eller ejer Louise Jørgensen. 

Med venlig hilsen

LFH Rideklub